Jasper van Luijk artistiek coördinator Moving Futures

12 november 2020

Choreograaf en programmamaker Jasper van Luijk is aangesteld als de nieuwe artistiek coördinator van Moving Futures. Voorheen was de artistieke leiding in handen van de vijf dansproductiehuizen Dansmakers Amsterdam, Dansateliers, DansBrabant, De Nieuwe Oost en Random Collision. Het aanstellen van Van Luijk is een volgende stap in de verzelfstandiging van Moving Futures en het doorontwikkelen van de artistieke identiteit van het festival. De danshuizen blijven betrokken als programmaraad en leveren input.

Jasper van Luijk ontwikkelde zich als dansmaker o.a. bij De Nieuwe Oost en was o.a. met zijn voorstellingen Yonder (2015) en The definition of now (2016) onderdeel van het Moving Futures Festival. Als choreograaf/artistiek leider van zijn gezelschap SHIFFT en met zijn ervaring als artistiek leider dans bij het ITs Festival en programmamaker bij het Café Theater Festival kan Van Luijk bij uitstek zijn kennis van het dansveld inzetten voor een stevige artistieke visie voor Moving Futures.

“Van Luijk is een scherpe denker en schroomt niet om te prikkelen en te bevragen. Hij weet wat het festival kan betekenen voor een danskunstenaar in ontwikkeling en ziet veel kansen verder te bouwen aan een helder profiel van het festival met een grote rol voor de makers. Wij zien enorm uit naar deze samenwerking.” – Kristin de Groot, directeur Dansateliers, bestuurslid Moving Futures

‘’Moving Futures heeft veel voor mij betekend in het begin van mijn carrière. Ik kijk er naar uit om het festival, samen met een nieuwe generatie choreografen, dansers én publiek, verder te ontwikkelen.’’ – Jasper van Luijk