Katja Heitmann

Katja Heitmann (Hamburg, 1987) behaalde haar BA Choreografie aan de Fontys Dansacademie (NL) in 2012. Ze is gefascineerd door de menselijke strijd om grip te krijgen op het bestaan. Door systemen te creëeren om controlle te krijgen over het leven, eindigen we met restricties. Het bevragen van de definitie van realiteit vormt de rode draad in haar werk. Met dat als startpunt onderzoekt Katja voortdurend nieuwe onderwerpen, disciplines en formats voor performance.

Katja is geïnspireerd door de invloed van digitale technologieën op de dagelijkse samenleving en de daarmee gepaard gaande vragen over de identiteit van ons menselijk lichaam. Ze combineert huidige technologieën, de lichamen van de dansers en de aanwezigheid van het publiek in haar onconventionele optredens. Wie beweegt wie?

Website