The100Hands

Werkend vanuit dans, architectuur en psychologie maakt The100Hands fysieke, interactieve voorstellingen, waarbij verbinding (of het ontbreken daarvan) centraal staat: verbinding met jezelf, met de ander en met de omgeving. The100Hands is er van overtuigd dat grote vraagstukken in de wereld hun oorsprong hebben in de relaties tussen mensen. Vanuit die gedachte is een doorlopend onderzoek naar intermenselijk contact de basis voor voorstellingen die allerlei vormen aannemen.

In het werk van The100Hands ontmoeten publiek en performers elkaar in een wereld die veel lijkt op wat we kennen. Door te spelen met sociale- en theater codes worden er vragen gesteld bij interacties die zo vanzelfsprekend zijn geworden, dat we de diepere betekenis ervan makkelijk over het hoofd zien. Het publiek krijgt de keuze hoe ze tijdens de voorstelling de ander/het andere ontmoeten. Als we allemaal ‘aan’ gaan, maken we kennis met tegenstellingen, andere perspectieven en nieuwe werkelijkheden.

The100Hands werkt in een meerjarig samenwerkingsverband met DansBrabant.

Foto: DB-makersportret, copyright DansBrabant-William van der Voort.